Obchodní podmínky

Postup při výběru vstupenek

Jakmile v nabídce zveřejněných akcí naleznete akci, o kterou máte zájem, kliknutím na tlačítko "Vstupenky" se dostanete do sálu této akce.

1. krok – Výběr míst

Kliknutím na Vámi vybrané volné místo ho vložíte do virtuálního košíku. Po vstupu do sálu naleznete pod názvem a termínem představení informace o cenových kategoriích a popis volných a obsazených míst.

Kliknutím na tlačítko vložíte Vámi vybrané vstupenky do košíku, který se Vám ihned zobrazí. Pořadatel akce může mít nastaven individuálně limit počtu vstupenek, které je možné vložit v jedné transakci do virtuálního košíku. V případě chybného výběru vstupenek je možné jednotlivé vstupenky z košíku odebrat tlačítkem nebo odebrat celé představení tlačítkem.

V případě, že jste s výběrem vstupenek již spokojeni, můžete v rezervaci/objednávce pokračovat kliknutím na tlačítko "pokračovat".

2. krok – Obsah košíku

V tomto kroku budete vyzváni k zadání způsobu platby a doručení.

Typy rezervací a jejich obvyklé limity:

Platba hotově – osobní vyzvednutí vstupenek
Vstupenky je možné rezervovat do 3 kalendářních dnů před termínem akce, platnost rezervace je 1 - 3 dny. Vyzvednutí a úhrada vstupenek jsou možné na libovolném kontaktním místě.

Platba bankovním převodem v ČR – eVstupenka
Vstupenky je možné rezervovat do 5 kalendářních dnů před konáním akce, platnost rezervace je 5 dnů.

Platba platební kartou online – eVstupenka
Vstupenky je možné zakoupit do 1 kalendářního dne před konáním akce.

UPOZORNĚNÍ: Pořadatel akce nemusí podporovat všechny uvedené typy nákupu vstupenek. Každý typ nákupu vstupenek má pořadatelem individuálně nastaven limit, do kdy je možné vstupenky tímto způsobem na rezervačním portále nakupovat.

3. krok – Dokončená rezervace/Platba

V tomto kroku dochází k dokončení rezervace, kdy Vám systém vygeneruje číslo rezervace, které je důležité pro další manipulaci s rezervovanými vstupenkami. Získáte zde přesný popis, jak s rezervovanými vstupenkami dále nakládat, platnost rezervace, místa k vyzvednutí, případně informace k úhradě vstupenek při zvolení typu rezervace platba bankovním převodem.

Jestliže jste zvolili typ rezervace/objednávky Platba bankovní kartou on-line budete v tomto kroku přes tlačítko "Zaplatit" přesměrováni na platební bránu systému GP webpay, kde budete vyzváni k zadání údajů k Vaší platební kartě.

UPOZORNĚNÍ: Pořadatel akce může mít nastaven individuálně limit počtu vstupenek, které je možné vložit v jedné transakci do virtuálního košíku.

SEZNAM „MÉ REZERVACE“

Registrovaný uživatel portálu Kupvstupenku.cz má možnost přes ikonu Mé rezervace zobrazit si seznam svých rezervací/objednávek, které prostřednictvím tohoto portálu vytvořil, nebo které prostřednictvím tohoto portálu zakoupil platební kartou on-line.

Vytištění eVstupenky

Po přihlášení do seznamu MÉ REZERVACE se u objednávky, která má uvedený způsob doručení eVstupenka, zobrazí tlačítko pro tisk eVstupenky. Kliknutím na tlačítko se zobrazí v závislosti na Vašem prohlížeči buď náhled eVstupenky nebo výzva k jejímu uložení.

K vytištění eVstupenky je nutný program umožňující tisk dokumentu ve formátu PDF (např. Adobe Acrobat Reader).

UPOZORNĚNÍ: Pořadatel ani prodejce neodpovídá za žádné obtíže způsobené neoprávněným použitím či zkopírováním eVstupenky.

eVstupenku je nutné uchovávat proti zneužití na bezpečném místě. Vstup na akci bude umožněn pouze na základě té eVstupenky, která projde kontrolním zařízením jako první.

Při opětovném předložení eVstupenky nebo předložení její kopie nebude vstup na akci umožněn bez ohledu na to, kdo eVstupenku předloží.

UPOZORNĚNÍ: Pro přihlášení na rezervační portál musíte zadávat email a heslo ve stejném formátu, jak bylo zadáno při registraci. Systém rozlišuje velká a malá písmena, ale i diakritiku.

Zapomenuté heslo

V případě, že zapomenete heslo pro přihlášení na rezervační portál, můžete využít možnosti zaslání hesla na emailovou adresu, která byla zadána při registraci. Zapomenuté heslo si vyžádáte přes ikonu "Zaslat nové heslo" v sekci Mé rezervace.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

"Souhlasím, aby mnou poskytnuté osobní údaje obsažené v této registraci, byly společností SAVAGE COMPANY s.r.o. jako provozovatele portálu Kupvstupenku.cz zpracovávány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb". SAVAGE COMPANY s.r.o. garantuje, že Vaše osobní data jsou považována za přísně důvěrná a nebudou nikdy prodána nebo převedena na jinou společnost.
Kliknutím na tlačítko "Registrovat" dáváte souhlas k evidování Vašich osobních údajů společnosti SAVAGE COMPANY s.r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

  • Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje.
  • Vstupenky je možné vrátit pouze v případě zrušení termínu akce, na který byly vstupenky zakoupeny.
  • Za ztracené vstupenky není poskytována náhrada.
  • Vstupenky je nutné uchovávat na bezpečném místě proti jejich zneužití.
  • Padělání vstupenky je trestné, dodatečnými úpravami se vstupenka stává neplatnou.
  • Držitelé vstupenek jsou povinni řídit se pravidly stanovenými pořadatelem akce.
  • Změny v programu a účinkujících jsou vyhrazeny.
  • Reklamaci je nutné vždy podat u prodejce, u kterého byly vstupenky zakoupeny.
  • V případě zrušení akce je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného na prodejních místech, kde byla vstupenka zakoupena. V případě zakoupení vstupenek prostřednictvím portálu www.kupvstupenku.cz (kartou online, převodem) bude zákazníkovi vstupné vráceno na základě předchozí písemné žádosti doručené na adresu SAVAGE COMPANY s.r.o., Komenského 1203, 54701 Náchod či e-mailem na info@kupvstupenku.cz.
  • Veškeré dotazy a případné reklamace je třeba doručit bez zbytečného odkladu na adresu uvedenou v sekci Kontakt.